בכל שאלה או בעיה אנו קשובים במייל: forum-office@s-zvi.co.il

@פאנל צידי בפורום • @administrators אולי כדאי להוסיף את הפאנל הזה עם הפניות לשאר הפורומים החרדיים?
  bbd8497e-bcfb-48fc-bf26-8cab80b68613-image.png

   <div class="panel12">
    <div class="text12">שווה לבקר<br>‍</div>
    <a href="https://tchumim.com/" target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602702078674-tchumim.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://www.prog.co.il/" target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602702061746-prog.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://www.tora-forum.co.il/" target="_blank" ><img src="https://www.tora-forum.co.il/ext/tatiana5/favicon/favicon.ico" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://mitmachim.top/" target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602745229075-mtm.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://xn--9dbazrsfz.com/"target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602701994040-mk.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://f2.freeivr.co.il/"target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602704764319-%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA.png" alt="" class="img12"></a></div>
   
  <style> 
  .panel12 {
   position: fixed;
   display: flex;
   width: 60px;
   height: auto;
   left: 0px;
   bottom: 80px;
   padding-top: 12px;
   padding-bottom: 8px;
   flex-direction: column;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   border-top-right-radius:20px;
   border-bottom-right-radius: 20px;
   background-color: #e4e8ff;
  }
   
  .text12 {
   display: block;
   margin-right: auto;
   margin-bottom: 6px;
   margin-left: auto;
   @import url('<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=M+PLUS+Rounded+1c&family=Varela+Round&display=swap" rel="stylesheet">');
   font-family: 'Varela Round', sans-serif;
   line-height: 18px;
   font-weight: 700;
   text-align: center;
  }
   
  .img12 {
   width: 37px;
   margin-bottom: 15px;
  }
  </style>
  

 • מדריכים

  מוטי מן אמר:

  @administrators אולי כדאי להוסיף את הפאנל הזה עם הפניות לשאר הפורומים החרדיים?
  bbd8497e-bcfb-48fc-bf26-8cab80b68613-image.png

   <div class="panel12">
    <div class="text12">שווה לבקר<br>‍</div>
    <a href="https://tchumim.com/" target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602702078674-tchumim.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://www.prog.co.il/" target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602702061746-prog.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://www.tora-forum.co.il/" target="_blank" ><img src="https://www.tora-forum.co.il/ext/tatiana5/favicon/favicon.ico" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://mitmachim.top/" target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602745229075-mtm.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://xn--9dbazrsfz.com/"target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602701994040-mk.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://f2.freeivr.co.il/"target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602704764319-%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA.png" alt="" class="img12"></a></div>
   
  <style> 
  .panel12 {
   position: fixed;
   display: flex;
   width: 60px;
   height: auto;
   left: 0px;
   bottom: 80px;
   padding-top: 12px;
   padding-bottom: 8px;
   flex-direction: column;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   border-top-right-radius:20px;
   border-bottom-right-radius: 20px;
   background-color: #e4e8ff;
  }
   
  .text12 {
   display: block;
   margin-right: auto;
   margin-bottom: 6px;
   margin-left: auto;
   @import url('<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=M+PLUS+Rounded+1c&family=Varela+Round&display=swap" rel="stylesheet">');
   font-family: 'Varela Round', sans-serif;
   line-height: 18px;
   font-weight: 700;
   text-align: center;
  }
   
  .img12 {
   width: 37px;
   margin-bottom: 15px;
  }
  </style>
  

  אהבתי שאת כל התמונות העלת למתמחים טופ…
  ומשם שמת קישור
  אגב
  פורום אופיס כתוב בקוד ששמת במתמחים טופ?


 • מדריכים

  צבי אמר:

  מוטי מן אמר:

  @administrators אולי כדאי להוסיף את הפאנל הזה עם הפניות לשאר הפורומים החרדיים?
  bbd8497e-bcfb-48fc-bf26-8cab80b68613-image.png

   <div class="panel12">
    <div class="text12">שווה לבקר<br>‍</div>
    <a href="https://tchumim.com/" target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602702078674-tchumim.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://www.prog.co.il/" target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602702061746-prog.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://www.tora-forum.co.il/" target="_blank" ><img src="https://www.tora-forum.co.il/ext/tatiana5/favicon/favicon.ico" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://mitmachim.top/" target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602745229075-mtm.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://xn--9dbazrsfz.com/"target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602701994040-mk.png" alt="" class="img12"></a>
    <a href="https://f2.freeivr.co.il/"target="_blank" ><img src="https://mitmachim.top/assets/uploads/files/1602704764319-%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA.png" alt="" class="img12"></a></div>
   
  <style> 
  .panel12 {
   position: fixed;
   display: flex;
   width: 60px;
   height: auto;
   left: 0px;
   bottom: 80px;
   padding-top: 12px;
   padding-bottom: 8px;
   flex-direction: column;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   border-top-right-radius:20px;
   border-bottom-right-radius: 20px;
   background-color: #e4e8ff;
  }
   
  .text12 {
   display: block;
   margin-right: auto;
   margin-bottom: 6px;
   margin-left: auto;
   @import url('<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=M+PLUS+Rounded+1c&family=Varela+Round&display=swap" rel="stylesheet">');
   font-family: 'Varela Round', sans-serif;
   line-height: 18px;
   font-weight: 700;
   text-align: center;
  }
   
  .img12 {
   width: 37px;
   margin-bottom: 15px;
  }
  </style>
  

  אהבתי שאת כל התמונות העלת למתמחים טופ…
  ומשם שמת קישור
  אגב
  פורום אופיס כתוב בקוד ששמת במתמחים טופ?

  לאחר עיון במתמחים
  https://mitmachim.top/topic/12495/פאנל-צידי-עם-הפניות-לפורומים-אחרים/2?_=1602760646029
  כן שמת את פורום אופיס


Log in to reply